Återförsäljare

Vill du bli återförsäljare?

Vad kul att du vill bli återförsäljare av Tidsams tidningar!

Börja med att kontakta Preserv och efter det att din ansökan är inskickad till Preserv kommer vi på Tidsam att kontakta dig så att du kommer igång med din tidningsförsäljning.

Preserv är en samarbetspartner mellan Sveriges tidningsleverantörer och har som syfte att göra det enklare för både återförsäljare och leverantörer genom ett gemensamt kundregister. Som återförsäljare behöver du därför endast vända dig till ett och samma ställe när du vill sälja tidningar från flera olika leverantörer.