Återförsäljare

Om du vill bli återförsäljare

Du som vill bli återförsäljare av Tidsams tidningssortiment börjar med att kontakta Preserv. Efter det att er ansökan är inskickad till Preserv kommer vi på Tidsam att kontakta dig.

Preserv är en samarbetspartner mellan Sveriges tidningsleverantörer och har som syfte att göra det enklare för både återförsäljare och leverantörer genom ett gemensamt kundregister. Som återförsäljare behöver du därför bara vända dig till ett och samma ställe när du vill sälja tidningar från flera olika leverantörer.